Nacházíte se v archivu, prohlížíte ročník 2020. Přejít na aktuální ročník ››

34. KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV 2021

5. 7. - 11. 7. 2021 PETRIT CEKU, ZORAN DUKIĆ, SÖNKE MEINEN & BJARKE FALGREN, CARLO MARCHIONE, JUDICAEL PERROY, PAVEL STEIDL, CAMPBELL DIAMOND, FRANCOIS XAVIER DANGREMONT, MARIA LINNEMANN, HOPKINSON SMITH

Město Mikulov

Mikulov je město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, ležící na hranicích s Rakouskem, s Dolními Rakousy.

Městu vévodí zámek, který se vypíná na skále, kolem níž se rozkládá městská zástavba. Na východě se nad ním tyčí Svatý kopeček, ze severu vrch Turold, který je výběžkem Pálavy. Západní strana se otvírá do roviny, na jižní se nedaleko od města nachází nevysoký Šibeniční vrch a pod ním rybník Šibeník.

Městská památková rezervace Mikulov

Na mikulovském náměstí jistě nepřehlédnete kašnu se sochou Pomony a impozantní morový sloup. Výjimečný v Mikulově je renesanční sgrafitový dům U Rytířů. Zbytky kostela sv. Anny, ze kterého se po požáru v roce 1784 století zachovalo barokní průčelí slavného architekta J. B. Fischera z Erlachu, byly přestavěny na rodinnou hrobku Dietrichsteinů, ve které je dnes umístěno 45 rakví s ostatky. Kostel sv. Václava se čtyřpatrovou renesanční věží ukrývá ve své kryptě kostnici a s jeho povýšením na kolegiátní kapitulu souvisí i výstavba kanovnických domů. K církevním památkám města patří také původně německý evangelický, nyní pravoslavný kostel sv. Mikuláše. Kostel sv. Jana Křtitele se pyšní monumentální barokní nástropní freskou od Františka Antonína Maulbertsche. K původnímu židovskému obyvatelstvu se váže židovská čtvrť, synagoga, zachovaná ještě z dob působení rabiho Löwa, a jeden z největších a nejvýznamnějších židovských hřbitovů na našem území.

Zámek Mikulov

K nejzajímavějším součástem tohoto dietrichsteinského rodového sídla patří zámecká knihovna a Sál předků. Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea, jehož součástí je mimo jiné jedinečná vinařská expozice původního vinařského nářadí a známý obří sud. Zámecký park byl osázen různorodými druhy dřevin.

Chráněná krajinná oblast Pálava

CHKO Pálava je tvořena vápencovým hřebenem Pavlovských vrchů a údolní nivou řeky Dyje. V roce 1986 byla zapsána na listinu biosférických rezervací pod patronací UNESCO. Kraji pod Pavlovskými vrchy vévodí zřícenina hradu Děvičky (Dívčí hrady), která se tyčí na vápencovém bradle v blízkosti nejvyššího bodu Pálavy – Děvína. Na území CHKO se nachází také přírodní rezervace a Jeskyně na Turoldu, která zaujme jak svojí historií (jedno z prvních míst, které člověk na Mikulovsku osídlil), tak krasovou výzdobou nebo tzv. Netopýřím dómem, jedním ze zimovišť několika druhů netopýrů. Při cestě na Svatý kopeček projdete botanickou rezervací plnou rozmanitých přírodních druhů a rostlinných společenstev. Na vrcholu najdete poutní kostel sv. Šebestiána, zvonici a kapli křížové cesty s raně barokní výzdobou. Krásný pohled na město Mikulov se nabízí z Kozího hrádku - bývalé obranné gotické věže a jedné ze tří skalnatých dominant Mikulova.

 

Více najdete na stránkách města Mikulov.