Nacházíte se v archivu, prohlížíte ročník 2016. Přejít na aktuální ročník ››

30. KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV 2016

ASSAD BROTHERS, ZORAN DUKIĆ, RICARDO GALLÉN, ADRIANO DEL SAL, TOMÁS GUBITSCH TRIO, GERHARD REICHENBACH, ALEXANDER SWETE, MARTIN SCHWARZ 3. 7. - 9. 7. 2016
Zdeněk Dvořák, Josué Gutierréz, Stanislav Juřica, Michael Macmeeken, Thomas Offermann, Michael Parkinson, Petr Saidl, Jens Wagner

Úvod

Příští festival se bude konat od 9. do 15. července 2017.

 

MŠMT udělilo Kytarovému festivalu Mikulov / Guitar Festival Mikulov, z. s. akreditaci k provádění vzdělávacího programu "Kytarový festival Mikulov - metodické a interpretační kurzy" a k vydávání osvědčení o jeho absolvování. Program je akreditován jako studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, v platném znění.

 

Připravili jsme pro Vás video o kytarovém festivalu v Mikulově:

Kytarový festival Mikulov patří již více než tři desetiletí k nejvýznamnějším akcím svého druhu nejen v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru. Jeho 30. ročník bude probíhat tak jako v minulých letech formou přednášek, seminářů, výstav a výuky v mistrovských třídách. Nedílnou součástí festivalu bude řada odpoledních a večerních koncertů pro veřejnost.

Hlavním cílem festivalu je představit domácímu i zahraničnímu publiku špičkové osobnosti světa klasické kytary a zprostředkovat naší odborné i laické veřejnosti nejnovější informace z oblasti tvorby a interpretace kytarové hudby. Významným důvodem pro pořádání festivalu je snaha o prohloubení vzdělání českých účastníků a o rozšíření jejich uměleckého rozhledu. Cílem festivalu je také uvádět koncertní kytaru v krásném a inspirativním prostředí do povědomí jak regionální, tak mezinárodní hudební veřejnosti. Znamená to obohacení nejen místního mikulovského, ale i celorepublikového a mezinárodního kulturního dění. Dalším důležitým cílem festivalu je umožnit nastupující umělecké generaci profesionální pódiovou praxi, neboť vystoupení před odbornou veřejností pod vedením špičkových uměleckých osobností je jedinečnou a cennou zkušeností pro další profesionální kariéru.

Festival bude v roce 2016 již tradičně probíhat ve dvou rovinách. První je určena zejména aktivním účastníkům festivalu a jejím obsahem je především výuka v tzv. mistrovských třídách (denně od 9.00 do 12.30 hodin), které vedou renomovaní pedagogové, působící zpravidla na zahraničních vysokých uměleckých školách a univerzitách. V odpoledních hodinách budou probíhat zkoušky kytarového orchestru, složeného z účastníků festivalu, semináře a přednášky s kytarovou tématikou či prodejní výstavy mistrovských kytar a příslušenství, hudebnin, knižních publikací a hudebních CD a DVD (vše v objektu bývalého Piaristického gymnázia v Mikulově).

Druhá, veřejná rovina festivalu, bude tvořena dvanácti koncerty v prostorách mikulovského zámku, na kterých se publiku představí špičkoví kytaristé z řady zemí světa. K vystoupení v roce 2016 jsou pozváni Sergio a Odair Assad (Brazílie), Duo Alexander Swete & Michael Schwarz (Rakousko), Zoran Dukić (Chorvatsko), Adriano Del Sal (Itálie), Ricardo Gallén (Španělsko), Tomás Gubitsch Trio (Argentina) a soubor Barocco sempre giovane (Česká republika). Jeden z odpoledních koncertů bude patřit vítězce mezinárodní kytarové soutěže ve Vídni, Hedvice Švendové (Česká republika). Na dalších vystoupí aktivní účastníci festivalu a také kytarový orchestr účastníků festivalu.

Na festival každoročně přijíždí kolem 120 aktivních účastníků především z řad posluchačů konzervatoří, vysokých hudebních škol a univerzit, jsou mezi nimi ale také učitelé základních uměleckých škol a konzervatoří či amatérští zájemci z ČR i ze zahraničí. Celkový součet návštěvníků koncertů, kteří se do Mikulova sjíždějí z celé republiky, dosahuje cca 2000 osob.

Stručná statistika

Během uplynulých 29 ročníků na festivalu vystoupilo:

- 139 sólistů 
- 29 kytarových duí, trií a kvartet
- 42 komorních duí, trií, kvartet a kvintet různého obsazení

z 37 zemí světa (Argentina, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Finsko, Francie, Chile, Nizozemí, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Jugoslávie, Kuba, Maďarsko, Mexiko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Skotsko, Španělsko, Švédsko, Thajsko, USA, Uruguay, Velká Británie, Venezuela).

Vstupenky

Vstupenky na koncerty je možno zarezervovat na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (3.-9.7.2016) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody: 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:30-19:00.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč

Permanentka na všechny koncerty: 400/750 Kč