Nacházíte se v archivu, prohlížíte ročník 2012. Přejít na aktuální ročník ››

26. KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV 2012

FRANK BUNGARTEN, ZORAN DUKIĆ, MAK GRGIĆ, DUO KEMI, ROLF LISLEVAND, CARLO MARCHIONE, PETR VÍT & JIŘÍ VYORÁLEK & VIRGINIA DELGADO 1. - 7. 7. 2012
Rostislav Coufal, David Dyakov, Thomas Offermann, Michael Parkinson, Paolo Pegoraro, Machina Lirica Duo (Monika Štreitová & Pedro Rodrigues), Petr Saidl, Hedvika Švendová, Jens Wagner

Úvod

Kytarový festival Mikulov patří již více než dvě desetiletí k nejvýznamnějším akcím svého druhu nejen v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru. Jeho 26. ročník bude probíhat tak jako v minulých letech formou přednášek, seminářů, výstav a výuky v mistrovských třídách. Nedílnou součástí festivalu bude řada odpoledních a večerních koncertů pro veřejnost.

Hlavním cílem festivalu je představit domácímu i zahraničnímu publiku špičkové osobnosti světa klasické kytary a zprostředkovat naší odborné i laické veřejnosti nejnovější informace z oblasti tvorby a interpretace kytarové hudby. Významným důvodem pro pořádání festivalu je snaha o prohloubení vzdělání českých účastníků a o rozšíření jejich uměleckého rozhledu. Cílem festivalu je také uvádět koncertní kytaru v krásném a inspirativním prostředí do povědomí jak regionální, tak mezinárodní hudební veřejnosti. Znamená to obohacení nejen místního mikulovského, ale i celorepublikového a mezinárodního kulturního dění. Dalším důležitým cílem festivalu je umožnit nastupující umělecké generaci profesionální pódiovou praxi, neboť vystoupení před odbornou veřejností pod vedením špičkových uměleckých osobností je jedinečnou a cennou zkušeností pro další profesionální kariéru.

Festival bude v roce 2012 již tradičně probíhat ve dvou rovinách. První je určena zejména aktivním účastníkům festivalu a jejím obsahem je především výuka v tzv. mistrovských třídách (denně od 9.00 do 12.30 hodin), které vedou renomovaní pedagogové, působící zpravidla na zahraničních vysokých uměleckých školách a univerzitách. V odpoledních hodinách budou probíhat zkoušky kytarového orchestru, složeného z účastníků festivalu, semináře a přednášky s kytarovou tématikou či prodejní výstavy mistrovských kytar a příslušenství, hudebnin, knižních publikací a hudebních CD a DVD (vše v objektu bývalého Piaristického gymnázia v Mikulově).

Druhá, veřejná rovina festivalu, bude tvořena dvanácti koncerty v prostorách mikulovského zámku, na kterých se publiku představí špičkoví kytaristé z řady zemí světa. K vystoupení v roce 2012 jsou pozváni Frank Bungarten (Německo), Zoran Dukić (Chorvatsko), Mak Grgić (Slovinsko), Rolf Lislevand (Norsko), Duo KEMI - Daniel Migdal & Jacob Kellermann (Švédsko), Carlo Marchione (Itálie), Petr Vít & Jiří Vyorálek & Virginia Delgado (Česká republika). Odpolední koncerty budou patřit vítězům mezinárodních kytarových soutěží v Kutné Hoře - Hedvika Švendová (Czech Republic), ve Vídni - David Dyakov (Belgie), a Pedro Rodrigues (Portugalsko). Vystoupí na nich také aktivní účastníci festivalu a kytarový orchestr účastníků festivalu.

Na festival každoročně přijíždí kolem 120 aktivních účastníků především z řad posluchačů konzervatoří, vysokých hudebních škol a univerzit, jsou mezi nimi ale také učitelé základních uměleckých škol a konzervatoří či amatérští zájemci z ČR i ze zahraničí. Celkový součet návštěvníků koncertů, kteří se do Mikulova sjíždějí z celé republiky, dosahuje cca 2000 osob.

Vstupenky v ceně 50/100 Kč budou v prodeji v místě konání před začátkem koncertu.

Stručná statistika

Během uplynulých 25 ročníků na festivalu vystoupilo:

- 125 sólistů z 29 zemí světa (Argentina, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Česká republika, Finsko, Francie, Chile, Nizozemí, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Jugoslávie, Kuba, Maďarsko, Mexiko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Skotsko, Španělsko, USA, Uruguay, Velká Británie, Venezuela)

- 27 kytarových duí, trií a kvartet

- 35 komorních duí, trií a kvartet různého obsazení