Nacházíte se v archivu, prohlížíte ročník 2020. Přejít na aktuální ročník ››

34. KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV 2021

PETRIT CEKU, ZORAN DUKIĆ, SÖNKE MEINEN & BJARKE FALGREN, CARLO MARCHIONE, JUDICAEL PERROY, PAVEL STEIDL, CAMPBELL DIAMOND, FRANCOIS XAVIER DANGREMONT, MARIA LINNEMANN, HOPKINSON SMITH 5. 7. - 11. 7. 2021
Thomas Offermann, Michael Parkinson, Petr Saidl, Jens Wagner

Úvod

34. Kytarový festival Mikulov / 34th Guitar Festival Mikulov MOVED TO 2021

Vážení a milí přátelé,

bohužel ani Kytarový festival Mikulov se Covidu-19 neubránil. Ani si léto bez festivalu a Mikulova neumíme představit.  Pevně věříme, že jste všichni v bezpečí a ve zdraví. Doufáme, že nám i do budoucna zachováte přízeň a že se všichni ve zdraví a pohodě setkáme v Mikulově v roce 2021.

Dear friends,

unfortunately, also Guitar Festival Mikulov was not able to resist Covid-19. We cannot even imagine summer without the festival and Mikulov. We truly believe you are all safe and healthy. We hope you will retain your loyalty towards our festival also in the future and we will meet you well and healthy in Mikulov in 2021.

 

MŠMT udělilo Kytarovému festivalu Mikulov / Guitar Festival Mikulov, z. s. akreditaci k provádění vzdělávacího programu "Kytarový festival Mikulov - metodické a interpretační kurzy" a k vydávání osvědčení o jeho absolvování. Program je akreditován jako studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, v platném znění.

 

Připravili jsme pro Vás video o kytarovém festivalu v Mikulově:

Kytarový festival Mikulov patří již více než tři desetiletí k nejvýznamnějším akcím svého druhu nejen v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru. Jeho 34. ročník bude probíhat tak jako v minulých letech formou přednášek, seminářů, výstav a výuky v mistrovských třídách. Nedílnou součástí festivalu bude řada odpoledních a večerních koncertů pro veřejnost.

Hlavním cílem festivalu je představit domácímu i zahraničnímu publiku špičkové osobnosti světa klasické kytary a zprostředkovat naší odborné i laické veřejnosti nejnovější informace z oblasti tvorby a interpretace kytarové hudby. Významným důvodem pro pořádání festivalu je snaha o prohloubení vzdělání českých účastníků a o rozšíření jejich uměleckého rozhledu. Cílem festivalu je také uvádět koncertní kytaru v krásném a inspirativním prostředí do povědomí jak regionální, tak mezinárodní hudební veřejnosti. Znamená to obohacení nejen místního mikulovského, ale i celorepublikového a mezinárodního kulturního dění. Dalším důležitým cílem festivalu je umožnit nastupující umělecké generaci profesionální pódiovou praxi, neboť vystoupení před odbornou veřejností pod vedením špičkových uměleckých osobností je jedinečnou a cennou zkušeností pro další profesionální kariéru.

Festival bude v roce 2021 již tradičně probíhat ve dvou rovinách. První je určena zejména aktivním účastníkům festivalu a jejím obsahem je především výuka v tzv. mistrovských třídách (denně od 9.00 do 12.30 hodin), které vedou renomovaní pedagogové, působící zpravidla na zahraničních vysokých uměleckých školách a univerzitách. V odpoledních hodinách budou probíhat zkoušky kytarového orchestru, složeného z účastníků festivalu, semináře a přednášky s kytarovou tématikou či prodejní výstavy mistrovských kytar a příslušenství, hudebnin, knižních publikací a hudebních CD a DVD (vše v objektu Gymnázia, Komenského 7 v Mikulově).

Druhá, veřejná rovina festivalu, bude tvořena devíti koncerty v prostorách mikulovského zámku, na kterých se publiku představí špičkoví kytaristé z řady zemí světa. K vystoupení v roce 2021 jsou pozváni: Hopkinson Smith (Švýcarsko/USA), Zoran Dukić & Petrit Ceku Maroje Brčić & Tvrtko Sarić (Chorvatsko), Judicael Perroy (Francie), Francois Xavier Dangremont (Francie), Campbell Diamond (Austrálie), Pavel Steidl (Česká republika), Sönke Meinen & Bjarke Falgren (Dánsko, Německo), Carlo Marchione (Itálie). Odpoledních koncerty budou patřit účastníkům festivalu a také kytarovému orchestru složeného z účastníků festivalu.

Na festival každoročně přijíždí kolem 120 aktivních účastníků především z řad posluchačů konzervatoří, vysokých hudebních škol a univerzit, jsou mezi nimi ale také učitelé základních uměleckých škol a konzervatoří či amatérští zájemci z ČR i ze zahraničí. Celkový součet návštěvníků koncertů, kteří se do Mikulova sjíždějí z celé republiky, dosahuje cca 2000 osob.